november
Vecka 46

söndag den 17 november

Predikan: Mikael Tilly
Sång och musik: Maria Bergsten med team
Mötesledare: Kjell Brohede
Vecka 47

onsdag den 20 november

torsdag den 21 november

lördag den 23 november

Vecka 48

tisdag den 26 november

fredag den 29 november

december
Vecka 48

söndag den 1 december

Predikan: Mattias Palmqvist
Sång och musik: Adventssång med Anders och Mikael
Mötesledare: Ros-Britt Wiktorsson
Nattvard
Vecka 49

onsdag den 4 december

lördag den 7 december

söndag den 8 december

Vecka 50

torsdag den 12 december

Add to My Calendar