Tema: 
En ny tid
Predikan: 
Mikael Tilly
Sång och musik: 
Anna Johansson
Mötesledare: 
Magnus Johansson
Datum och tid: 
söndag den 27 januari kl. 10:30