Tema: 
Närmare Jesus - Närmare varandra - Närmare andra
Predikan: 
Mikael Tilly
Sång och musik: 
Anna Johansson
Mötesledare: 
Kjell Brohede
Datum och tid: 
söndag den 27 januari kl. 10:30