Predikan: 
Mikael Tilly
Sång och musik: 
Emelie & Jerker Lindblad
Mötesledare: 
Ros-Britt Wiktorsson
Datum och tid: 
söndag den 26 januari kl. 10:30