Predikan: 
Alexander Moberg
Sång och musik: 
Prisma Worship
Mötesledare: 
Jonathan Skarp
Datum och tid: 
fredag den 24 januari kl. 19:30