Tema: 
"Vem är Jesus?"
Datum och tid: 
onsdag den 26 februari kl. 18:30