Tema: 
"Hur leder Gud oss?"
Datum och tid: 
onsdag den 1 april kl. 18:30