Tema: 
"35 år i Japan, Bibel & Cello"
Datum och tid: 
onsdag den 11 september kl. 14:00