Predikan: 
Mikael Tilly
Sång och musik: 
Anders Skarp
Mötesledare: 
Jonathan Skarp
Datum och tid: 
lördag den 16 mars kl. 16:00