Predikan: 
Jonathan Skarp
Sång och musik: 
Ulla & Görgen Lindblad
Mötesledare: 
Mikael Tilly
Datum och tid: 
söndag den 13 januari kl. 10:30