Predikan: 
Birgitta Söderberg
Sång och musik: 
Maria Bergsten med team
Mötesledare: 
Jonathan Skarp
Datum och tid: 
söndag den 31 mars kl. 10:30