Tema: 
”Lyft blicken”
Predikan: 
Mikael Tilly
Mötesledare: 
Ros-Britt Wiktorsson
Datum och tid: 
söndag den 19 maj kl. 10:30