Tema: 
"Så länge det finns en"
Predikan: 
Mikael Tilly
Sång och musik: 
Anders Skarp
Mötesledare: 
Jonathan Skarp
Datum och tid: 
söndag den 15 september kl. 10:30