Predikan: 
3x10 min ungdomar
Mötesledare: 
Jonathan Skarp
Datum och tid: 
söndag den 13 oktober kl. 10:30