Predikan: 
Gunilla Svensson
Sång och musik: 
Anna Johansson
Mötesledare: 
Mikael Tilly
Datum och tid: 
söndag den 10 november kl. 10:30