Predikan: 
Mikael Tilly
Sång och musik: 
Maria Bergsten med team
Mötesledare: 
Kjell Brohede
Datum och tid: 
söndag den 17 november kl. 10:30