Predikan: 
Roger Hellmark
Sång och musik: 
Viola och Ellen
Mötesledare: 
Sandra Borneskär
Datum och tid: 
söndag den 29 december kl. 10:30