Predikan: 
Anders Milton
Sång och musik: 
Kören
Mötesledare: 
Linus Karlsson
Datum och tid: 
söndag den 29 mars kl. 10:30