Predikan: 
Mattias Palmqvist
Sång och musik: 
Adventssång med Anders och Mikael
Mötesledare: 
Ros-Britt Wiktorsson

Söndagsskolan och XL har julfest i källaren.

Datum och tid: 
söndag den 1 december kl. 10:30