Predikan: 
Mikael Tilly
Sång och musik: 
Mattias Johansson
Mötesledare: 
Kjell Brohede
Datum och tid: 
söndag den 1 mars kl. 10:30