Predikan: 
Anna-Lena & Mattias Hallkvist
Sång och musik: 
Maria Bergsten med team
Mötesledare: 
Roger Hellmark

Gudstjänsten sänds inte via radio eller webb-tv.

Datum och tid: 
söndag den 20 januari kl. 10:30