Predikan: 
Mikael Tilly
Sång och musik: 
Kören
Mötesledare: 
Jonathan Skarp
Datum och tid: 
söndag den 21 april kl. 10:30