Tema: 
"Hope for this nation"
Datum och tid: 
fredag den 29 mars kl. 19:00