Predikan: 
Gunilla Svensson
Mötesledare: 
Tommy Andersson

16:00 Lovsång och undervisning

17:00 Servering och frågestund

18:00 Undervisning, lovsång och förbön

Datum och tid: 
lördag den 9 november kl. 16:00