Tema: 
"Staden"
Predikan: 
Semias Schenberg
Datum och tid: 
lördag den 14 september kl. 15:00