Predikan: 
Alexander Backlund
Datum och tid: 
lördag den 8 december kl. 11:00