Hemgrupper är grupper på 5-10 personer som träffas i hemmen för att dela gemenskap, samtala och be med och för varann. Man behöver inte vara medlem i församlingen för att delta i en hemgrupp. Hemgrupper finns till för den som är medlem i församlingen men kan också vara ett steg för den som är lite nyfiken på hur en kristen gemenskap kan se ut.

Vårda – Växa – Vinna är den övergripande målsättningen för vårat arbete med hemgrupper.

Att vårda är att vi tar vård och ansvar för varandras välbefinnande. En människa som får andlig och själslig friskvård har större möjlighet att växa i tron och i sin relation till Gud, lika väl som i relation till andra människor. 

Att växa betyder att vi ska växa som människor och som lärjungar. Gruppen finns till för att nå nya människor, skapa nya kontakter och föra människor närmare Jesus Kristus.

Hemgruppsrådet
Till stöd för församlingens hemgrupper finns vi i hemgruppsrådet. Vi anordnar bl.a. träffar med hemgruppsledarna där de får utbildning och möjlighet att dela erfarenheter och funderingar. Till oss kan man också vända sig om man är intresserad av att komma in i en hemgrupp. 

Hemgruppsmaterial

Bibelsamtal - För din hemgrupp
Christian Mölk är pastor författare och bibellärare och har sammanställt över 80 olika bibelämnen att samtala kring i din hemgrupp. Materialet finns på webben eller i bokform “Bibelsamtal – För din hemgrupp”. Ett förslag på upplägg är att hemgruppsledaren läser introduktionen varpå övriga läser ett bibelord var och sen samtalar man tillsammans utifrån samtalsfrågorna.
Den sanna berättelsen om min tro
Hur man utforskar historien om sin egen tro och delar den i grupp
Möte med Markus
Ofta möter vi bibeltexten genom enskilda verser eller kortare stycken, och reflekterar över vad texten vill säga. I Möte med Markus presenterar Linda Alexandersson Markusevangeliet som en helhet. Vad säger texten om Jesus och världen som den såg ut då? Vad säger den till oss som läser idag? Boken är djupt förankrad i vad modern bibelforskning lär oss om Markusevangeliet och presenterar tolkningsmodeller utifrån olika perspektiv. Samtidigt behåller Linda Alexandersson fokus på det som är hennes huvudsyfte: att lyfta fram vad bibeltexten kan betyda för den som vill följa Jesus här och nu. Markusevangeliet presenteras kapitel för kapitel, och till varje avsnitt i boken finns reflektionsfrågor och fördjupningstexter. Boken fungerar både för enskild läsning och i grupp, och är ett bra underlag för bibelstudium och predikan.
Tillbaka till Jesus
Studiematerial som utgår från ”Jag är” utsagorna i Johannes-evangeliet. Det är kärnfulla och ofta överraskande självpresentationer där Jesus själv förklarar för oss vem han är. Materialet är framtaget av Micael Nilsson Korskyrkan, Borås
Bibeltexter för eftertanke och samtal
Följande bibeltexter kan användas för enskild läsning och reflektion eller som underlag för samtal i hemgruppen.