Inspelningsdatum: 
söndag den 28 oktober kl. 10:30

Tema: Tro som bär
Predikan: Kjell Brohede
Sång och musik: Con Arom
Mötesledare: Maria Nordin