Inspelningsdatum: 
söndag den 4 november kl. 10:30

”En evig Gemenskap”
Predikan: Birgitta Matteusson
Sång: Mikael Widlund
Meötesledare: Anna Johansson