Inspelningsdatum: 
söndag den 11 november kl. 10:30

” Ta det lugnt och vila i Gud”

Predikan: Mattias Palmquist

Sång: Maria&Marrias Johansson med Familj

Mötesledare:Tommy Andersson