Inspelningsdatum: 
söndag den 2 december kl. 10:30

Tema: Ljuset lyser redan 
Mikael Tilly predikar och
för sång och musik står Lisa & Mikael med vänner.
Lotte Palmqvist leder mötet.
Nattvard