Inspelningsdatum: 
söndag den 16 december kl. 10:30

Gudstjänst 3:e advent i Korskyrkan.
Sång och musik av grupper i församlingen.
Appell av Birgitta Matteusson