söndag, oktober 17, 2021
00:00:00

Tillsammansgudstjänst den 10 oktober 10:30

Välkommen på Tillsammansgudstjänst för alla åldrar i Korskyrkan. Birgitta Matteusson, Edith Lindblad, Elisabet Tilly och Jasmine med team. Kyrkkaffe efter gudstjänsten.

Gudstjänst med nattvard den 3 oktober 10:30

0
Mikael Tilly predikar, Philip Vinensjö är mötesledare, lovsång med Anna Johansson och Ida Johansson. Söndagsskola för alla barn och premiär för kyrkkaffet.

Profetians gåvor del 2/3

0
Roger Hellmark undervisade på tre onsdagar om Profetians gåvor.

Gudstjänst den 26 september 10:30

0
Jonas Magnusson predikar, Tommy Andersson är mötesledare, lovsång med Anders Skarp med team. Söndagsskolan och XL för alla barn.

Profetians gåvor del 1/3

Församlingsbibelskola Profetians gåvor

Församlingsbibelskolan