onsdag, december 7, 2022
00:00:00

Första Adventsgudstjänst den 27 november 10:30

Ulf-Göran Bergqvist predikar, mötesledare Mikael Tilly, sång Maria Bergsten med team. Söndagsskolan, XL och kyrkkaffe.
Tillsammansgudstjänst den 20 november

Tillsammansgudstjänst den 20 november 10:30

0
Emelie Lindblad, Tommy Andersson och lovsång med Jasmine Johansson med team.

Gudstjänst den 13 november 10:30

0
Mikael Tilly predikar, Philip Vinensjö är mötesledare, sång med Emelie och Jerker Lindblad.

Gudstjänst den 6 november 10:30

0
Mikael Tilly predikar, Isabella Carlén är mötesledare, sång med Mikael Widlund. Minnesstund och Nattvard. Kyrkkaffe.