söndag, oktober 24, 2021

Sändningar

00:00:00

Gudstjänst den 24 oktober 10:30

Sjukhuspastor Mikael Mattisson predikar, Birgitta Söderberg är mötesledare och Maria och Mattias Johansson sjunger. Församlingsinfo i anslutning till gudstjänsten. Kyrkkaffe efteråt med information om...

Bibelns trovärdighet, relevans och användbarhet, del 1 av 3

0
Paul Nilsson undervisade vid Församlingsbibelskolan i Korskyrkan om Bibeln - Guds ord, den 20 oktober. Ladda ner presentationen här. Här finns dokumentet som jämför antika källor.

Dopgudstjänst den 17 oktober

0
Jonathan Skarp predikar, Ros-Britt Wiktorsson är mötesledare och Ida Johansson med team leder lovsång.

Gudstjänst med nattvard den 3 oktober 10:30

0
Mikael Tilly predikar, Philip Vinensjö är mötesledare, lovsång med Anna Johansson och Ida Johansson. Söndagsskola för alla barn och premiär för kyrkkaffet.