tisdag, september 27, 2022

Sändningar

00:00:00

Gudstjänst den 25 sep 10:30

Mikael Tilly, Jacob Färdig, lovsång Magdalena Segerstig, kyrkkaffe och församlingsmöte

Tillsammansgudstjänst den 18 september 10:30

0
Anders Skarp predikar, Elisabet Tilly är mötesledare, lovsång Jonathan Skarp. Kyrkkaffe.

Gudstjänst med nattvard den 11 september 10:30

0
Jonathan Skarp predikar, Maria Nordin är mötesledare, sång med Maria & Mattias Johansson med familj. Nattvardsfirande.

Tillsammansgudstjänst söndag 11:00

0
Elisabet Tilly talar, Tommy Andersson är mötesledare, sång och musik med Emelie & Jerker med team.