Samlingar via zoom

Bön på telefon och zoom

Korskyrkan arrangerar olika samlingar via zoom för kyrkkaffe, bön och bibelstudium, du hittar här hur du ansluter och är med.

Klicka på den här länken för att ansluta via zoom. (Ny länk)

Om du behöver ladda ner zoom appen: