Korskyrkans hjälpande hand

Om du inte skall gå ut och behöver hjälp med att handla kan du ringa till 0511-799 810 så har vi en grupp medlemmar i församlingen som kan hjälpa dig med detta.