Diakoni och omsorg

I Korskyrkan finns en grupp som aktivt arbetar med diakoni och omsorg. De områden vi valt att prioritera är följande: 

– Våra nysvenskar/flyktingar

– Erbjuda samtal för dig som är intresserad av kristen tro och som söker kontakt med en församling 

– Sjukbesök/hembesök

– Uppvaktningar inom församlingsgemenskapen som födelsedagar, julblommor etc.

– Uppmärksamma de som är nya i vår gudstjänstgemenskap

– Försöka att lyssna in olika behov som finns i församlingen t.ex. praktisk hjälp i hemmet, ekonomisk hjälp, kyrkskjuts etc.

Kontaktperson är


Omsorgspastor
Birgitta Matteusson
0511-799 812