Ge till församlingen via kyrkoavgiften

Ge kyrkoavgift till Korskyrkan Götene via Pingst eller EFK
Ge kyrkoavgift till Korskyrkan Götene via Pingst eller EFK

Visste du att du kan ge din kyrkoavgift till din församling? Kyrkoavgiften är 1 procent av din kommunalt beskattningsbara inkomst, det är ett passivt givande utöver ditt aktiva givande och kräver inga återkommande handlingar. Allt som behövs är ett medgivande från dig, sen sköter Skatteverket resten.

Korskyrkan i Götene har möjlighet att ta emot kyrkoavgift via både Pingst och Evangeliska Frikyrkan. Det är viktigt att ge sitt medgivande senast den 31 oktober för att det skall gälla under 2023.

  • Om du ger via Pingst så går 70% av din gåva till församlingen och 30% till att plantera nya församlingar, ta fram ny musik i pingst och pastorsutbildningen. Läs mer här.
  • Om du ger via EFK så går 50% av din gåva till församlingen och 50% till pionjärarbete i Sverige, till satsningar för barn och ungdomar och till det internationella arbetet. Läs mer här.

Du kan göra ditt medgivande via dessa länkarna och identifiera dig med Bank Id eller skriva ut papper via de två länkarna ovan och skicka in till samfunden. Tänk på att om du är medlem i Svenska Kyrkan så ger du redan din kyrkoavgift dit.