Om Korskyrkan

Adress:

Korskyrkan Götene
Radiogatan 6
533 30 GÖTENE

Växel: 0511-799 810
Själavårdsteamet: 0511-799 815

Epost: info @ korskyrkangotene.se

Kontaktpersoner:

Mikael Tilly
Pastor och föreståndare
073-805 30 55
mikael.tilly @ korskyrkangotene.se

Birgitta Matteusson
Omsorgspastor
073-805 01 14
birgitta @ korskyrkangotene.se

Jonathan Skarp
Pastor med ansvar för ungdom och social arbete
073-025 85 77
jonathan.skarp @ korskyrkangotene.se

Frida Persson
Barn och Ungdomsledare
frida.persson @ korskyrkangotene.se

Maria Nordin
Ordförande
ordforande @ korskyrkangotene.se