torsdag, september 21, 2023

Välkommen till Korskyrkan i Götene

Korskyrkan i Götene är en församling med rötter i tidigare Elimförsamlingen och Pingstförsamlingen i Götene. Församlingen vill vara En öppen mötesplats med Jesus i centrum. Med detta menar vi:

Öppen:

Öppen för Guds ledning och handlande. Öppen för olika människor med olika sociala och etniska bakgrunder.

Mötesplats:

För människor som under långtid bekänt Jesus Kristus som sin Herre och frälsare men även en naturlig mötesplats för den som ännu inte har denna bekännelse eller för den som helt nyligen gjort denna bekännelse till sin bekännelse.

Vi önskar bli en mötesplats mellan församling och samhället i stort.

Vi vill se en församling som aktivt tar del i och påverkar samhället genom att bidra med Guds himmelska välsignelse i och genom samverkan med kommun, företagare, föreningar och enskilda personer.

Jesus:

För att detta skall lyckas är det viktigt att vi hela tiden återvänder till det som är själva centrum av vår bekännelse nämligen Jesus Kristus och kraften i hans död och uppståndelse.

Allt annat måste ses som mänskliga verktyg föra att lyfta fram/tydliggöra det som är av evighet, heligt och sant.

Mikael Tilly

Pastor och föreståndare

Telefon: 0511-799 811
SMS: 073-805 30 55

Birgitta Matteusson

Omsorgspastor

Telefon: 0511-799 812
SMS: 073-805 01 14

Jonathan Skarp

Ungdomspastor

Telefon: 0511-799 813
SMS: 0730-25 85 77

Elisabet Tilly

Barn- och Familjepedagog

Telefon: 073-805 36 55