Påsken – Om kristen tro

Kristen tro är en tro på en Gud som av kärlek ger världen liv. Här ger vi en kort beskrivning av kristen tro.

För att gestalta denna kärlek delar Gud vår verklighet genom att bli människa i Jesus Kristus. I vardagens glädjeämnen och svårigheter lever Gud med oss. Tron får näring genom bibelläsning och bön, gudstjänstfirande och nattvard, gemenskap och tjänst.

Den gemensamma kristna tron kommer till uttryck i kyrkans nattvardsgemenskap. Inom den ryms kyrkans trosbekännelse, som talar om treenig Gud. Den talar om Fadern som är skaparen av universum, av allt synligt och osynligt. Den talar om Sonen, Jesus som blev människa och som också idag möter oss med hopp, förlåtelse och kärlek. Den talar om den heliga Anden som ger kraft och vägledning i livets vardag och gudstjänst.

Skaparen

Skapelsen sker hela tiden, också idag. Därför berättas det om den i Bibeln på olika sätt. Gud ger liv åt jorden genom att skilja vatten från land, samtidigt som Gud formar människan av jorden och blåser livsande i henne. Det är inte en naturvetenskaplig beskrivning över hur allt gått till, utan är ett uttryck för tron att Gud har en tanke med skapelsen. Alla människor är skapade till Guds avbild, till att vara Gud lika, med uppdraget att förvalta, vårda och förädla skapelsen.

Jesus

I Jesus från Nasaret kommer Gud oss mänskligt nära. Han delade de yttersta konsekvenserna av att vara människa. Under sitt liv på jorden mötte han människor, undervisade om hur vi ska leva och gjorde under. Hans förkunnelse handlade om upprättelse för många, men utmanade de religiösa och politiska makthavarna, som tillsammans kom överens om att döma honom till döden. Jesus frestades vid flera tillfällen att ta makten och avstå från att gå lidandets väg, men visade istället en kärlek som inte söker sitt eget bästa. Han ger sitt liv när han dör, men döden får inte sista ordet. Tvärtom innebär Jesus död en vändpunkt. Genom sitt liv, sin död och sin uppståndelse bryter Jesus dödens makt och förnyar förbindelsen mellan Gud och människa.

Anden och uppdraget att berätta

Lärjungarna får ta emot Anden, Hjälparen. Den heliga Anden ger liv åt vår värld och våra liv. Han för himmelrikets evighet in i tid och rum. Som kristna är vi kallade att leva i Jesu efterföljelse. Varje kristen inbjuds att berätta om Gud, att som Guds avbild avspegla Gud i skapelsen och att förmedla hopp och upprättelse till andra. Kyrkan finns alltså inte till för sin egen skull utan för världens och andra människors skull. Hon är ett Guds eviga rikes närvaro mitt i en förgänglig värld. Genom våra liv, i ord och handling, får vi visa att Gud är en levande verklighet som kallar oss till ett liv i tjänst för honom och för våra medmänniskor.

Gott och ont

Gott och ont lever sida vid sida i oss och i världen. Den kristna tron säger att Gud hela tiden ger liv, närhet och möjlighet att börja om på nytt. Detta får vi tacksamt ta emot och glädja oss över. Världen är också fylld av lidande och ondska i olika former. Berättelsen om Jesus Kristus sätter våra brister och vårt livs mörker i ett sammanhang. I Jesus visar sig Guds närvaro, kärlek, förlåtelse, upprättelse och uppståndelse, som en Guds gåva och ett helande av allt det som förstör livet.

Källa: Sveriges Kristna Råd