Gudstjänst 27 september

Predikan på temat “Vår tro på Gud” av Mikael Tilly, sång Lisa Gindemo Lidström med team. Mötesledare Birgitta Matteusson.