Själavård & samtal

Ibland går vi igenom svåra perioder i livet. Man kan exempelvis vid en livskris ha problem med att hitta rätt i sina tankar och känslor. I Korskyrkan finns därför ett team som finns till för själavårdssamtal. Själavårdarna har genomgått utbildning i själavård och har god erfarenhet av att samtala med människor.

Ett själavårdssamtal kan handla om att komma med sin livssituation till Gud, att samtala om krissituationer av olika slag och att få andlig vägledning. Ett själavårdssamtal brukar begränsas till c:a 60 minuter eller enligt överenskommelse.

Det som sägs i själavården stannar mellan dig och själavårdaren, som har avgett tystnadsplikt. Tystnadsplikten för själavårdare är, till skillnad från en pastor/prästs tystnadsplikt, inte absolut. För själavårdare finns skyldighet att vända sig till polis om det framkommer att allvarligt brott har begåtts. Själavårdare har även plikt att vittna i domstol.

Vill du ha själavårdssamtal kontaktar du vår koordinator Ros-Britt Wiktorsson på 0511-799 815,  073-805 14 95 eller via mail: samtal@korskyrkangotene.se. Därefter blir du kontaktad av själavårdare som bokar en tid som passar er båda.