Nyårshälsning

Kära syskon i församlingen 

Jag sitter här hemma på nyårsaftonens förmiddag och skriver detta. Inga stora planer för dagen, vi håller oss för oss själva som man ska. Men även för en person som mig som har ett ganska stort behov av egen tid – så har det här året av social distansering blivit tomt och fattigt.

Johannes skriver: ”Det som fanns till från början, det vi har hört och med egna ögon sett, betraktat och tagit i med våra egna händer, det är vad vi skriver till er om: Livets Ord. Livet visade sig, vi såg det och vittnar om det. Vi förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och visade sig för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, så att också ni kan dela vår gemenskap, som är en gemenskap med Fadern och hans Son, Jesus Kristus. Det här skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig.” (1 Joh 1:1-4)

Kristen tro är något påtagligt, något man kan ta på, människor, möten, Gud själv blev människa. Förkunnelsen är inte bara något vi talar, förkunnelsen är något vi ÄR, gemenskapen förkunnar. 

Vi är Kristi kropp, fysisk, synlig – för att världen skall tro. Den Helige Ande har fördelat sina gåvor till oss för att föra oss samman, för att vara en överlåten gemenskap, en gemenskap lik Jesus, där han känns igen. Genomsyrad av hans helige Ande, präglad av Faderns kärlek.

Vi behöver varandra, det är inte en svaghet – det är församlingens styrka. Vi skall bygga upp varandra, uppmuntra, vägleda, ta hand om, glädjas, sörja, arbeta tillsammans.

”På samma sätt utgör vi i Kristus en enda kropp, även om vi är många. Och de olika delarna är till för varandra.” (Rom 12:5)

Vi är till för varandra, säger Paulus. Precis som kroppsdelar är beroende av varandra. Och vi som församling finns till för att vara en förkunnande gemenskap i världen. Så att Jesus blir fysiskt närvarande, att vara hans händer och fötter.

När vi kommer ifrån varandra, så blir vi fattigare, det blir obalans, det haltar, det blir väldigt uppenbart att det är som Paulus säger att när vi samlas så har verkligen var och en av oss något att bidra med som bygger gemenskapen, som får bidra till att Jesus blir synlig.

Gud är densamme mitt i allt detta, han har inte förändrats. Han möter oss personligt och ger oss sin gemenskap, genom den Helige Ande kan vi trots allt fira gudstjänst och vara församling – och mitt i den här svåra tiden så tror jag att vi får lära oss vad som är viktigt och att vi kommer värdesätta gemenskapen på ett helt annat sätt när vi är igenom denna prövning.

Jag drömmer om sådant som förut var självklarheter, kyrkkaffe, minglet på kyrktorget, nattvardsfirande där man fick sträcka över bröd och vin, fick möta blicken och uttala orden personligt. Kramar, blickar och handslag.

Vi går nu in i ett nytt år, det finns förhoppningar att vaccinationerna skall hindra smittspridningen. Samtidigt så har vi lärt oss att det vi förut kallade det normala är väldigt skört, att världens regeringar och myndigheter stod handfallna, att den enda som håller att förlita sig på, den ende som står fast, är Jesus.

Under 2021 så vill vi få vara med att förkunna detta hopp, att välsigna Götene, att få vara en gemenskap som är Jesu händer och fötter, som älskar praktiskt med Guds kärlek. 

Vi har under året som gått fått ta ett stor steg att praktiskt visa på Guds kärlen genom vårt arbete med matkassar till barnfamiljer. Vi har nu även fått en förfrågan från Vårdcentralen om vi under våren kan erbjuda våra lokaler för vaccinationen. Vilket gladde oss mycket och känns som en stor förmån att konkret kunna bidra med.

Vi ser mycket fram emot att kunna starta upp verksamheter igen, att bjud in, att samla äldre, medelålders och yngre. 
Vi utökar nu teamet med en barnpedagog för att utveckla vårt barnarbete och sträcka oss utåt för att möta barnfamiljer i Götene.
Vi planerar för sommaren då vi ber och tror att vi skall kunna genomföra Prismakonferens samt evangelisations kampanjen ”Revive my city” tillsammans med Pingst och Tigleth för att sträcka oss ut.
Vi vill även bjuda in till olika former av gemenskapssatsningar, både i den lilla gruppen och som hel församling när det blir möjligt.

Vi ska längta, be och drömma. Men just nu behöver vi fortsätta att söka vägar att vara församling i en tid som denna. Jag vill uppmuntra dig att söka Gud för det året som ligger framför, att låta Anden leda oss in i det som ligger framför, så att Livets Ord, Jesus Kristus, skall få bli synlig i Götene genom vår gemenskap.

Bibelläsning start 1 jan

Vi inbjuder oss alla till att läsa Bibeln tillsammans genom bibelläsningsplanen ”NT, Ps & Ord” under ett år, vi startar vår gemensamma läsning imorgon den 1 januari. Du hittar den på denna länken: https://www.bible.com/sv/reading-plans/1293-nt-ps-ord-pa-ett-ar och du kan ladda och skriva ut den via PDF-filen här:

Överlåtelsegudstjänst den 3 jan 10:30

Dessutom bjuder vi in till en överlåtelsegudstjänst på söndag, med Herrens måltid och bön inför det nya året. Förbered dig för detta, ta fram enkelt bröd & dryck och var med i direktsändning 10:30, låt oss agera profetiskt, och se fram emot när vi möts på plats i kyrkan den tiden och fira tillsammans. Länk…

Skicka gärna in dina böneämnen och tacksägelseämnen till oss i förväg så tar vi med de i sändningen, skicka på 073-8053055 eller på info@korskyrkangotene.se.

Böneperioder

Tillsammans med Equmeniakyrkan, Kristet Center och Svenska Kyrkan kommer vi under vecka 3 att ha en bönevecka. Gemensamt i vår församling har vi lagt vår bönevecka till vecka 4.

Bär församlingens ekonomi

Var även med att bära vår gemensamma ekonomi, som vår ordförande skrev så skulle vi behöva ge en ordentlig kärleksgåva till för att täcka svårigheten att samla in kollekter under året. Ge gärna en gåva idag.
Bankgiro 345-6886 
Swish 123 213 47 65

Gott nytt år med längtan efter att snart få mötas!

Er i Herren
Mikael Tilly