Uttalande från ledarna för Pingströrelsen i Norden om Covid-19

Vi lever i mitt i en pandemi som orsakar enorm press på både individer och samhälle. Över hela världen har oräkneliga människor gått bort eller drabbats av svårigheter på grund av viruset och dess konsekvenser. Som ledare och pingstpastorer vill vi uppmuntra alla till att vara tålmodiga i denna tid och att samtidigt ha en sund a=tyd gentemot virussituationen.

Vi måste vara andligt vaksamma och ifrågasätta uppenbarelser, profetior och konspirations- teorier som leder till rädsla och isolering. Vad vi behöver nu är kristna som delar de goda nyheterna och tröstar de som pressas av situationen. Gud är med oss i dessa coronatider. Vi sätter vårt hopp till honom som är den samme igår, idag och för evigt. Jesus Kristus är närvarande, nu och i framtiden. Han är allvetande, vi kan förtrösta på honom och vi behöver inte bli förlamade av rädsla.

Delar av de som finns i den pingstkarismatiska grenen av Kristi kropp måste vara självkritiska och pröva sitt framlyftande av profetior och konspirationsteorier. Inga tydliga profetiska röster förutsåg virusets ankommande. Vi vädjar till de profeter som nu lägger energi på att skrämma människor med virusets konsekvenser och varnar för vaccin att vara försiktiga. Kyrkan och världen behöver profetiska röster men inte ”YouTube-profeter” som inte står ansvariga inför någon annan än sig själv.

Därför uppmanar vi pingstförsamlingarna i de nordiska länderna att förbli i bön och ta beslut utifrån kärlek för vår nästa och inte utifrån rädsla. Det finns inga motsägelser i att hänge sitt i liv i bön och samtidigt lyssna på råd från hälso- och sjukvården. De politiska ledarna kämpar inte mot kyrkan, de kämpar mot viruset.

För oss fem innebär detta att vi kommer följa råden från myndigheter i respektive länder för social distansering så länge det behövs, samt ta covid-19-vaccinet när det är vår tur i kön. Samtidigt vill vi fortsätta vara vakande och bedjande i vår kallelse att tjäna Gud genom att visa omsorg för människorna omkring oss.

2021-02-11
Daniel Alm Sverige
Øystein Gjerme Norge
Aron Hinriksson Island
Dan Sørensen Jacobi Danmark
Mika Yrjölä Finland