Gudstjänst på Pingstdagen den 23 maj 10:30

Välkommen på gudstjänst på Pingstdagen med predikan av Jonathan Skarp, sång med Maria Bergsten med team, mötesledare är Linus Karlsson. Direkt efter gudstjänsten blir det församlingsinformation i sändningen.