Överflöda i hoppet

Ungdomspastor Jonathan Skarp skickar en hälsning till oss i pingsthelgen utifrån Rom 15:13. #löftetgällerdig