Söndagsskola och Gudstjänst den 2 maj

Välkommen på sändningar från Korskyrkan i Götene
10:15 Söndagsskola med Anders och Elisabet
10:30 Gudstjänst Roger Hellmark predikar om att växa som lärjunge, utifrån Petrus liv. Sång med Hugo Svernedahl och Jacob Färdig, mötesledare Mikael Tilly. Kyrkkaffe via zoom efter gudstjänsten på korskyrkangotene.se/zoom.
Från 14:00 Nattvardsandakter i kyrkan, boka plats på korskyrkangotene.se/bokaplats