Gudstjänst med höststart 29 augusti

10:30 Söndagsskolan startar i källaren
10:30 Gudstjänst i kyrksalen med lovsångsteam under Emelie & Jerkers ledning, pastor Mikael Tilly predikar och Jonathan Skarp är mötesledare.