Gudstjänst med nattvard den 5 december 10:30

Mikael Tilly predikar, sång med familjen Johansson, mötesledare är Kjell Brohede. Söndagsskolan för barnen. Kyrkkaffe och gemenskap. Sällskap max 6 personer, med hänvisade platser med avstånd.