Tillsammansgudstjänst den 23 januari 10:30

Elisabet Tilly predikar, sång med Jasmine & Maria Johansson, mötesledare Linus Karlson. Parentation för Sven-Inge Nilsson. Max 50 deltagare förutom medverkande. Sällskap sitter med avstånd. Delta via sändningarna vid förkylningssymptom.