Årsberättelse 2021

Video med Korskyrkan i Götenes årsberättelse och årets alla annonser som bildspel.

JANUARI

Året inleddes med att fira en gudstjänst via sändning där vi fick överlåta oss inför det nya året. 

Våra gudstjänster fortsatte att sändas via hemsidan, YouTube och Öppna Kanalen lokal-tv och det var bara medverkande som kunde vara på plats i kyrksalen.

Den andra helgen på året så börjar Söndagsskolan med en egen 15 minuters sändning 10:15, före gudstjänsten, från en egen studio på andra våningen.

Ett av våra mål för året var att satsa på barnen, och få in barnets perspektiv i våra gudstjänster. Därför projektanställdes Elisabet Tilly som barn och familjepedagog för att utveckla och samordna vårt barnarbete, vilket visade sig vara viktigt under de speciella förutsättningarna som varit under året.

Januari månads missionärer var Billy och Eva-Lena Hellmark i Aten, Grekland.

Vecka 3 så var det Kyrkornas i Götenes gemensamma bönevecka, med inspelade andakter varje dag från alla kyrkorna.

Ungdomsarbetet startar terminen digitalt, då samlingar inte är möjliga.

Församlingens årshögtid och genomfördes också digitalt, med direktsändning via WebTV och zoom, med omröstning med en egen webapp. Teknikerna fick jobba hårt men skapade möjlighet för många att delta och kunna vara delaktiga.

Församlingens egen bönevecka genomfördes sedan med bönesamlingar kvällstid via zoom och telefon.

Sista helgen i januari besöktes vi av Tigleth Malkey, dels för att förbereda evangelisationssatsning tillsammans med Pingst och för att predika i vår gudstjänst.

FERUARI

I februari blev det församlingsbibelskola via zoom på temat ”Ett liv i tro” utifrån Abrahams liv, med Roger Hellmark. 

Månadens missionärer var Basil och Monica Woodhouse i Sydafrika.

Second Hand kunde i mitten av februari öppna igen efter restriktionerna, men man går ner till att ha öppet två dagar per vecka för att klara bemanningen. Detta fungerade mycket bra då man omsatte ungefär lika mycket pengar på dessa två dagar som man gjort vid tidigare fyra.

Våra Secondhandmedel fördelas dels på våra fasta projekt men även på sociala satsningar i Afrika, Asien, Mellanöstern och södra Europa samt Sydamerika.

Under vecka 7 så bjöd vi in till sportlovskul utomhus i Brännaskogen för årskurs 4-9.

Vid familjegudstjänsten så fick vi välkomna praktikanter Jacob Färdig och Hugo Svernedahl från Götabro Bibelskola, som var hos oss under tio veckor.

Tonår kunde i slutet av månaden startar upp igen, men med anmälan, för att inte bli fler än vad restriktionerna tillät. 

Den 23 februari fick vår syster Gunvor Nordin flytta hem till Herren.

MARS

Prisma började med utkörningscafé vilket blir mycket lyckat och uppskattat. Man möts även i hemmen för att se på Prisma sändningen, ha gemenskap och andakter i mindre grupper.

Mars månads missionärer var Berit och Juan Antonio Lopez i Spanien.

Vi fick möjlighet att göra en Påskutställning i skyltfönstren till gamla leksaksaffären, under tre veckor runt påsken.

Många bidrog och arbetade med förberedelser och iordningställande av de sex olika scener med påskens budskap som visades upp.

APRIL

Under påskveckan sände vi dagliga bibelstunder på hemsidan och sociala medier.

Påskdagens gudstjänst inleddes med att en stor påskkör sjöng ”Han är uppstånden. Graven är tom”. Detta möjliggjordes av att vi spelade in sångare i små grupper mot en greenscreen, sedan klipptes dessa samman till en stor och härlig påskkör.

Under hela året har vårt sociala arbete ONE Matkassar till barnfamiljer delat ut totalt 58 matkassar, de har gått till 15 olika familjer totalt som har hört av sig och bett om hjälp. Mitt på våren bytte vi till att dela ut matkassar varannan. Som mest har 6 familjer fått besök en vecka.

Ett av våra mål under året har varit att fortsätta göra en social insats genom att möta barnfamiljer som har det tufft med en matkasse, samtal och Guds kärlek.

I mitten av april började vi med inspelade bibelstunder på onsdagarna.

Vi återupptar nu också kyrkornas lunchbön ute på torget på torsdagarna.

Anna-Karin Öhrnstedt, på Give a child a Family i Sydafrika var månadens missionär i april och oktober månader.

En ung kille döptes till Kristus den 21 april.

MAJ

Prisma fredag träffas i början av maj utomhus med Volleyboll, grill och andakt.

Första söndagen i maj bjuder vi in till några korta nattvardsandakter på plats i kyrkan som man får anmäla sig till.

Söndagsskolan har sin sommarfest i Fornparken med tävlingar, lek, fika och stor insamling av pant till förmån för Give a child a family.

Maj månads missionärer var Lizette och Christian Gabre som arbetat i Asien.

Vi får besök från Kerstin Rosén från Gråbo som predikade i vår gudstjänst och ställde frågan ”Vad vill Gud nu?” och hjälpte oss inför att söka en väg framåt efter pandemin.

I pingstveckan så spelade teamet och församlingsledarna in dagliga bibelstunder om livet i den Helige Ande.

I slutet av maj hade Prisma sin terminsavslutning med turnering utomhus och vårt gemensamma konfirmationsarbete InTro hade även i år sin konfahögtid med sändning via WebTV. 

JUNI

Första lördagen hade vi ”Gött – Gemenskap – Gud” en variant på äntligen lördag, fast hemifrån, med utkörningskafé, bejublad Masked Singer och andakt via zoom, allt arrangerat av Barn och Familjerådet.

På Söndagen som var nationaldagen hade vi också premiär för kyrkkaffe i Fornparken, vilket vi fortsatte med hela juni och juli månad.

Samma eftermiddagen var det nationaldagsbön vid tusenårsaltaret i Husaby, tillsammans med alla kyrkorna i Götene.

Den 6 juni fick även vår syster och missionär Berit Skoog Lopez i Spanien flytta hem till Herren och sedan den 8 juni fick vår syster Inga Nileskog också flytta hem till Herren.

Veckan efter blev det premiär för gudstjänst med upp till 50 deltagare i kyrkan. Efteråt delade vi nattvarden på Kyrktorget när man gick ut från kyrkan.

Billy och Vivianne Gonzales i Salta, Argentina, var månadens missionärer i juni och november.

Från mitten av juni till augusti hade vi Hemma-hos kvällar, där vi besökte varandras hem, vilket blev mycket uppskattade samlingar.

Ett av våra mål för året var att återsamlas, och att satsa på större och mindre gemenskapsfrämjande samlingar.

Vi hade egna och enkla gudstjänster under hela sommaren, med kyrkkaffe i fornparken. Teknikerna såg till att vi kunde fortsätta att sända hela sommaren.

JULI

Första söndagen i juli hade vi friluftsgudstjänst med nattvard i Fornparken i denna härliga miljö.

Vecka 27 och 28 hade vi barnaktiviteter på eftermiddagarna vid en lekplats på Vikingagatan, fredagarna ställde vi upp partytältet vid korskyrkan. Vi mötte under dessa veckor många barn och föräldrar.

Under sommaren började vi med tisdagsbön vid 10:00 tillsammans med pastorsteamet i kyrksalen. Dessa har utvecklats till väldigt fina och viktiga samlingar där vi läser och delar Guds ord med varandra och ber strategiskt för församlingen, Götene och för situationen i vår värld.

Den 15 juli fick vår syster Siv Aspehed flytta hem till Herren.

AUGUSTI

Den 4 augusti fick vår syster Gertrud Pilfalk flytta hem till Herren.

Ungdomslägret Segolstorp genomfördes med en egen ”hubb” i Götene där ungdomarna deltog både via sändningar från, och besök på, lägergården utanför Mariestad. Lägergudstjänsten blev även församlingens gudstjänst. 

Familjen Hallkvist i Bangkok, Thailand, var månadens missionär i augusti.

Sista fredagen i augusti åkte Prisma till Sundsviksgården för ett dygn med Kickoff inför hösten.

På lördagen hade vi glädjen att få besök av Daniel Alm, föreståndaren för Pingst, som predikade i kvällsmötet.

Och på söndagen välkomnade vi barnen tillbaka till söndagsskolan med ett tårtkalas.

SEPTEMBER

I början av september startade Stickcafét upp igen.

Vi fick även besöka av missionärerna Lizette & Christian Gabre som vi avtacka för de år de varit våra missionärer.

Vi bjöd andra veckan in till seminarier i kyrkan om psykisk hälsa bland unga, med bland andra Christine Viklund från Pingst Omsorg, som undervisade via zoom.

I mitten av september öppna 11-kaffet dörrarna för daglediga första gången sedan pandemin startade.

Vi bjöd denna höst in till två varianter av konfa, dels vanlig konfa och dessutom fotbollskonfa. Tyvärr blev det inte tillräckligt många till fotbollskonfan så vi fick köra en gemensam grupp, totalt har det varit ett femtontal konfirmander.

Höstens församlingsbibelskola, hade tre ämnen ”De Profetiska gåvorna” med Roger Hellmark, ”Bibeln – Trovärdighet, Relevans & Användbarhet” med Paul Nilsson samt ”Församlingen” med Mikael Tilly. Den senare var en kurs för nya medlemmar och kommer återkomma.

Vi startade i mitten av september även upp vårt nya bönemöte på onsdagskvällar. Något som var planerat redan före pandemin men som nu kunde genomföras.

Ett av våra mål för året var att vi ville uppmuntra till bön och bibelläsning. Både på det personliga planet men också genom att skapa mötesplatser där vi ber och läser bibeln tillsammans. Och att under året bjuda in till bönesamlingar och till bibelskola.

Sista fredagen i september startades Café Fredag igen efter ett och ett halvt års paus. Barnen hittade dit direkt och det har varit många besökare och härligt intensiva kvällar.

Vi fick besök av Jonas Magnusson, tidigare pastor i församlingen, som predikade om att Gud leder och behöver oss.

Vi startade sedan upp kyrkkaffet i församlingsvåningen igen, och det märktes hur efterlängtat detta hade varit.

Under hösten målade vi en fondvägg i cafédelen i källaren och gjorde om styrelserummet till lokal för barn och ungdomsarbetet med nytt fussball- och airhockeyspel.

OKTOBER

Barn och familjerådet och Församlingsledarna hade arbetat med en återkommande gudstjänst för alla åldrar som vi kallar ”Tillsammansgudstjänst”, och i början av oktober var det det premiär.

Ett av våra mål för året var att våra gudstjänster ska präglas av generösa möten över generationerna, där olika gåvor, uttryck och erfarenheter får samspela.

Prisma fick en lördagen besök av Hanna Agnesson missionär och ungdomsledare i Pingst i Falköping som predikade på ungdomsmötet Breaktrough.

Den 17 oktober hade vi glädjen att döpa en tjej och en kille till Kristus i vår gudstjänst.

Under hösten bjöd vi in till Barncafé för barn i förskoleålder och föräldrar på onsdag eftermiddagar. Vi fick några fina möten, men det blev inga regelbundna besökare.

En söndagen fick vi besök av sjukhuspastor Mikael Mattisson som predikade och berättade om sjukhuskyrkans arbete.

Sista helgen åkte Prisma till Reclaim i Skövde, ett stort ungdomsmöte för många ungdomsarbeten i Skaraborg. 

Vi hade denna helg besök av Hans Jansson från Kungsportskyrkan i Huskvarna. På lördagen med samling om lärjungaskap och kvällsmöte och på gudstjänsten där Hans predikade.

I denna gudstjänst hade vi även glädjen att avskilja vårt nya Själavårdsteam som har förberett sig och går utbildning via June folkhögskola.

Ett av våra mål för året har varit att vi vill lyfta fram och stärka omsorgen om varandra, genom att erbjuda samtal och själavård på kristen grund. Och att forma ett Själavårdsteam och iordningställa ett samtalsrum i kyrkan.

NOVEMBER 

På höstlovet hade vi en happening på vikingagatan och en i kyrkan för barn med lekar och aktiviteter.

Första helgen i november hade vi en samtalsdag för församlingen med gudstjänst, lunch, samtal och nattvard. Där drömde vi tillsammans om evangelisationssatsningar inför 2022 istället för den som inte gick att genomföra under året.

Den 6 november fick vår syster Rut Eriksson flytta hem till Herren och den 8 november fick också vår broder Roland Wiktorsson flytta hem till Herren.

I slutet av november startade språkcafét också upp igen.

Vårt ungdomsarbete Prisma besökte i november Kristet Centers Youth för en gemensam kväll, så viktigt att återknyta kontakten igen mellan våra kyrkor och ungdomarna.

Barnkören Happy Kids hade körövningar från slutet av november inför att vara med att sjunga i Tillsammansgudstjänsten på andra advent.

DECEMBER 

Första lördagen i december fick Prisma besök av Jenny Nyqvist-Streng på Breakthrough.

Vi kunde göra två besök med sångandakter på Helenagården och Lundagården, men tyvärr stängdes det igen på grund av ökad smittspridning.

Det blev nya restriktioner där man vid samlingar antingen behövde kontrollera vaccinbevis eller ett maxtak på 100 personer i sällskap om åtta med avstånd. Vi valde att möblera stolarna i kyrksalen i grupper.

Söndagsskolan hade sin avslutning i samband med årets sista tillsammansgudstjänst på andra advent.

December månads missionärer var Rebecca och Benjamin Nyman för IBRA i Arusha, Tanzania.

Vi började spela in sångandakter i Korskyrkan, som vi kunde sända varje vecka på våra äldreboenden genom personalens hjälp, samt via Öppna Kanalen lokal-tv och på sociala medier till glädje för många.

Det blev härlig julmusikgudstjänst den fjärde advent med musiker och sångare från församlingen. Prisma stod för julfika på utsidan.

Vi tillsammans med Svenska Kyrkan medverkande på julmarknaden på torget med ett julspel med barn.

Den 24 december fick vår syster Barbro Östergren flytta hem till Herren.

På julnatten så hade vi en samling i Korskyrkan tillsammans med Equmeniakyrkan, och på Nyårsafton var det gemensam nyårsbön i Equmeniakyrkan.

Vi får se tillbaka med tacksamhet på året som gick, trots att allt inte blev som vi tänkte eller planerade, så finns det mycket vi får tacka Herren för. Jag känner också en stor tacksamhet även för alla som är med och ber, bär och arbetar i vår församling. Församling är vi tillsammans.

Medlemmar

8 har flyttat hem till Herren
5 är utflyttade till andra församlingar
3 har döpts
2 är inflyttade med flyttningsbetyg

Vid årets slut var vi 358 medlemmar i församlingen.

Götene den 3 april 2021
Mikael Tilly
Pastor och Föreståndare

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.